header
A A A

Homepage

Artsen moeten kunnen vertrouwen op artsenbezoekers. Gebaseerd op een veelheid aan informatiebronnen, waarvan de artsenbezoeker er één is, kan een arts de beslissing nemen een bepaald medicijn voor te schrijven. Het is dus zaak dat artsenbezoekers goed zijn geïnformeerd en beschikken over de meest actuele kennis van geneesmiddelen en de gezondheidszorg.

Farmeduca moet waarborgen dat artsen te maken hebben met gekwalificeerde artsenbezoekers. Farmeduca certificeert opleidingen van artsenbezoekers, uitgevoerd door bedrijven of opleidingsinstituten.

De opleidingen worden getoetst op eindtermen, leertraject en examinering. Farmeduca biedt daarmee een kwaliteitskeurmerk. Wie een artsenbezoeker ontmoet die een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd, is er zeker van dat hij of zij een betrouwbaar en deskundig advies krijgt.